ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

วันนี้ (๒๔ม.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิถี บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.ร) ปี ๒๕๖๒ นำโดยนายวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ "เหล่างิ้ว รวมใจ ประสานมือห่างไกลโรค NCDs" ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปลัดธนากร ญาณกาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว นำคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้บริหารจากสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ พร้อมลงพื้นที่ดูร้านชำ ศูนย์ศสมช. โรงเรียน และสัมภาษณ์ความรู้ อสม. ในการฉลาดซื้อและเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พึงพอใจและได้กล่าวชื่นชมในผลงานของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


Read 52 times
Rate this item
(0 votes)

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115