สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

132132132132
//////////////////// 
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

Read 22 times Last modified on Monday, 19 August 2019 08:00
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115