กิจกรรม ไข้เลือดออก

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในหลายพื้นที่จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/สร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทุกภาคส่วน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความตระหนักช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของทุกคน ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประชาชน 500 คน จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 31,843 ราย อัตราป่วย 48,20 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 48 ราย อัตราการป่วยตายร้อยละ 0.15 จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายงานผู้ป่วย 916 ราย อัตราป่วย 70.0 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ถึง 1.3 เท่า พบผู้ป่วยใน 20 อำเภอ 115 ตำบล 453 หมู่บ้าน

Read 30 times Last modified on Wednesday, 11 March 2020 15:30
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115