จิตอาสาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้ (๒๒ ส.ค. ๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยช่วงเช้าจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความดี โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ กำจัดขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคไข้เลือดออกภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีจิตอาสา ๙๐๔ วปร. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

///////////////////////// ธัญชนก วงษ์หาญ /ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

Read 76 times Last modified on Friday, 23 August 2019 13:21
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115