ตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19


สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าในจังหวัด ทั้งตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคนในชุมชน ร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงในชุมชน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

Read 25 times Last modified on Friday, 02 October 2020 10:07
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115