ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน และแผนขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยให้พื้นที่ รพ.สต. นำเสนอผลการดำเนินรอบ 9 เดือน-ปัจจุบัน,จุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาตามตัวชี้วัดต่างๆ และการวางแผนพัฒนางานปี 2564 หลังจากนั้นทางคณะนิเทศทางอำเภอจะคืนข้อมูลชี้แนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานต่างๆตามตัวชี้วัด

Read 47 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 15:24
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115