ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)2

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจึงจัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับตำบล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

Read 41 times Last modified on Wednesday, 03 March 2021 10:04
Rate this item
(0 votes)

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115